Projekty indywidualne wielobranżowe

Projekty indywidualne wielobranżowe

Pomagamy klientom by ich marzenia, wizje urzeczywistniły się. Architektura jest sztuką, która kształtując przestrzeń wpływa na nasze funkcjonowanie, odczuwanie otoczenia, a co za tym idzie postrzeganie dnia codziennego. Zamknięci w jej formie spędzamy większość życia. Sprawmy by zarówno przestrzeń domowa jak i związana z wypoczynkiem i pracą wpływała na nas pozytywnie, by niepotrzebnie nas nie absorbowała sobą ale kojąco oddziaływała na nasze zmysły w swej prostocie i funkcjonalności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą . Wykonujemy kompletną dokumentację projektową architektoniczno-budowlaną oraz techniczną w zakresie zarówno obiektów przemysłowych – hale, budynki produkcyjne, obiekty technologiczne, jak i budynków komercyjnych, biurowych, hotelowych, gastronomicznych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej, inwentarskich, gospodarczych, warsztatowych oraz budynków mieszkaniowych jedno i wielorodzinnych.

Opracowujemy dokumentacją projektową we wszystkich stadiach : koncepcje, projekty budowlane, wykonawcze oraz powykonawcze. Opracowana przez naszą firmę dokumentacja budowlana jest podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do sprawnej realizacji robót budowlanych. Współpracujemy z doświadczonymi inżynierami wszystkich branż. Posiadamy doświadczenie w pracy nad obiektami zabytkowymi.

Adaptacja projektów gotowych

Wykonujemy projekty adaptacji projektów gotowych do warunków miejscowych.

W skład opracowania wchodzi:

  • 01 :wykonanie projektu zagospodarowania terenu
  • 02 :adaptacja projektu gotowego zgodnie z wymogami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Decyzji o warunkach zabudowy
  • 03 :na życzenie klienta wprowadzamy zmiany architektoniczne, konstrukcyjne oraz instalacyjne w projekcie dostosowując go do indywidualnych potrzeb Zamawiającego
  • 04 :Możemy w imieniu klienta uzyskiwać wymagane prawem uzgodnienia i opinie niezbędne do zatwierdzenia projektu i uzyskania pozwolenia na budowę.
  • 05 :Dostosowujemy projekt do lokalizacji na terenie szkód górniczych.
  • 06 :Projektujemy zmiany konstrukcyjne m.in. posadowienie na płycie fundamentowej, zmianę konstrukcji stropów, dostosowanie konstrukcji dachu, podciągów itp.

Współpracujemy z czołowymi pracowniani projektowymi. Zachęcamy klientów do zakupu projektów gotowych w naszym biurze. Uwzględniamy aktualnie obowiązujące promocje. Dodatkowo można uzyskać rabat na projekt adaptacji.

Adaptacja gotowych projektów budowlanych
Projekty zmiany sposobu użytkowania

Zmiana sposobu użytkowania

Wykonujemy projekty zmiany sposobu użytkowania budynku lub lokalu wraz z wymaganymi prawem budowlanym uzgodnieniami m.in. z rzeczoznawcami ppoż, sanepid, BHP, itp. będące kompletną dokumentacją, stanowiącą podstawę do otrzymania decyzji o zmianie sposobu użytkowania.

Wykonaliśmy wiele projektów zmiany użytkowania budynków i lokali m.in. na biura, lokale gastronomiczne, gabinety kosmetologiczne, fryzjerskie, przychodnie i gabinety lekarskie.