Projekty konstrukcji budowlanych

Wykonujemy projekty konstrukcji budowlanych w pełnym zakresie:

 • 01 : stalowe
 • 02 : żelbetowe
 • 03 : drewniane
 • 04 : murowe

Projektujemy fundamenty i zabezpieczenia budynków i budowli na szkodach górniczych. Opracowujemy projekty budowlane i wykonawcze.

W naszej pracy stosujemy nowoczesne metody obliczeń statycznych oraz wymiarowania konstrukcji co pozwala na optymalne projektowanie.

Projektowanie konstrukcji budowlanych
Ekspertyzy i opinie techniczne

Ekspertyzy i opinie techniczne

Oferujemy wykonanie ekspertyz i opinii budowlanych przez uprawnionego rzeczoznawcę budowlanego.
Ekspertyza to opracowanie przedstawiające ogólną ocenę stanu budynku, zużycia i stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń konstrukcji na podstawie oględzin, badań i obliczeń wytrzymałościowych, dotyczy ścian, stropów, fundamentów, dachu, elewacji i pozostałych elementów konstrukcyjnych.
Ekspertyzę lub opinię techniczną należy wykonać przed rozpoczęciem prac projektowych związanych z przebudową, nadbudową lub rozbudową obiektów istniejących, a także przy zmianie sposobu użytkowania budynku lub jego modernizacji.
Warto wykonać opinię budowlaną przed kupnem nieruchomości, szczególnie jeśli stan techniczny budzi obawy lub jeśli planujemy rozbudowę, nadbudowę lub przebudowę budynku.
Nasza firma dysponuje dronem, dzięki któremu możemy dotrzeć do trudno dostępnych miejsc i łatwiej sprawdzić poszczególne elementy budynku, np. stan elewacji czy pokrycia dachowego. Na życzenie klienta możemy wykonać film który szczegółowo pokaże stan techniczny trudno dostępnych elementów np. dachu, elewacji, kominów, ect.

Inwentaryzacje

Inwentaryzacja budowlana zawieraj rysunki przedstawiające aktualny stan istniejący obiektu. Jej zakres jest różny w zależności od celu jakiemu ma służyć. Może zawierać wszystkie lub tylko wybrane elementy z poniższych:

 • 01 : opis techniczny
 • 02 : rzuty poszczególnych kondygnacji
 • 03 : rzut dachu
 • 04 : przekroje
 • 05 : widoki elewacji
 • 06 : dokumentacja fotograficzna obiektu
 • 07 : schematyczne wizualizacje pomieszczeń, budynku, elewacji
 • 08 : zestawienie powierzchni
Nasza firma dysponuje dronem, dzięki któremu możemy na życzenie klienta wykonać film, który szczegółowo pokaże stan techniczny trudno dostępnych elementów np. dachu, elewacji, kominów, ect.

Inwentaryzacja budowlana
Termomodernizacja

Termomodernizacje

Projekty termomodernizacji wraz z audytem energetycznym i certyfikatem energetycznym.

Projekty kolorystyki elewacji.