Rzeczoznawstwo majątkowe

Wycena nieruchomości

Podstawowym celem działalności jest obsługa podmiotów gospodarczych dla celów przekształceń własnościowych, doradztwa inwestycyjnego i wycen majątkowych. Świadczymy także usługi na rzecz osób fizycznych.

Oferta szczegółowa:

  • Wycena nieruchomości na potrzeby klienta indywidualnego, obejmująca wycenę mieszkań, domów, działek, niezbędna do uzyskania, kredytu, rozliczeń rodzinnych, spadków i darowizn.
  • Określania wartości nieruchomości i praw majątkowych dla osób fizycznych i prawnych, banków, przedsiębiorstw, urzędów gmin, miast i innych jednostek organizacyjnych.
  • Wyceny nieruchomości, składników budowlanych i środków trwałych - w tym także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem - w celu sprzedaży, wniesienia w formie aportów rzeczowych do spółek, zabezpieczenia kredytu bankowego i wszelkich innych.
  • Wyceny majątku przedsiębiorstw i wydzielonych części przedsiębiorstw, dla różnych celów - w szczególności dla przekształceń własnościowych i sprzedaży.
  • Doradztwo w zakresie celowości zakupów i zbycia nieruchomości, celowości i sposobu dokonania zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach, oraz we wszystkich problemach prawnych związanych z nieruchomościami.
  • Wszelkie prace związane z ustanawianiem samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w oparciu o własną inwentaryzację.
  • Weryfikacje składników majątkowych firm i przedsiębiorstw według kryteriów rynkowych w celu ustalenia wiarygodności kredytobiorcy.
  • Opracowania dla ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.
  • Ustanowienie samodzielności lokali.
  • Regulacje stanu prawnego nieruchomości.
Posiadamy bogatą, własną bazę danych.
Wycena nieruchomości - rzeczoznawca