<h1><B>Kancelaria rzeczoznawcy majątkowego Śląsk, Tarnowskie Góry, Tworóg, Krupski Młyn, Bytom, Zabrze, Lubliniec. Pośrednictwo nieruchomości Śląsk - ZREMBUD</B></h1> <p><B>Kancelaria rzeczoznawcy majątkowego Śląsk, Tarnowskie Góry, Tworóg, Krupski Młyn, Bytom, Zabrze, Lubliniec.</B> <A HREF="propview.php">Kancelaria rzeczoznawcy majątkowego Śląsk</A> Tranowskie Góry sprzedaż i kupno mieszkania. Pośrednictwo nieruchomości Śląsk - ZREMBUD <A HREF="propview.php">Nieruchomości Bytom</A> sprzedaż i kupno mieszkania. <A HREF="propview.php">Pośrednictwo nieruchomości Śląsk</A> - ZREMBUD Nieruchomości Bytom. Tarnowskie Góry sprzedaż i kupno mieszkania. Pośrednictwo nieruchomości Śląsk - ZREMBUD Nieruchomości Tarnowskie Góry Lubliniec <A HREF="propview.php">mieszkania sprzedaż kupno</A> . Pośrednictwo nieruchomości Śląsk - ZREMBUD</p> <h1>Nieruchomości Śląsk - Studio, Biuro Projektowe</h1> <p><B>Nieruchomości Tarnowskie Góry, Tworóg, Krupski Młyn, Bytom, Zabrze, Lubliniec. Nieruchomości Tarnowskie Góry, Tworóg, Krupski Młyn, Bytom, Zabrze, Lubliniec.</B> <A HREF="propview.php">Nieruchomości Tarnowskie Góry</A> Tarnowskie Góry sprzedaż i kupno mieszkania. Pośrednictwo nieruchomości Śląsk - ZREMBUD <A HREF="propview.php">Nieruchomości Bytom</A> sprzedaż i kupno mieszkania. <A HREF="propview.php">Architektura nieruchomości Śląsk</A> - ZREMBUD Nieruchomości Bytom, Tarnowskie Góry, Zabrze sprzedaż i kupno mieszkania , działki. Pośrednictwo nieruchomości Śląsk - ZREMBUD Nieruchomości Tarnowskie Góry, Lubliniec, Tworóg <A HREF="propview.php">mieszkania sprzedaż kupno</A> . Pośrednictwo nieruchomości Śląsk - ZREMBUD</p> <h1>Architekt - Biuro projektowe Śląsk, Tarnowskie Góry</h1> <p><B>Architekt Tarnowskie Góry, Tworóg, Krupski Młyn, Bytom, Zabrze, Lubliniec. Nieruchomości Tarnowskie Góry, Tworóg, Krupski Młyn, Bytom, Zabrze, Lubliniec.</B> <A HREF="propview.php">Nieruchomości Śląsk</A> <h1>Ogłoszenia nieruchomości Tarnowskie Góry, Tworóg, Krupski Młyn, Bytom, Zabrze, Lubliniec.</h1>
    Kancelaria rzeczoznawcy majątkowego Kancelaria rzeczoznawcy majątkowego  
Kancelaria rzeczoznawcy majątkowego Kancelaria rzeczoznawcy majątkowego
Kancelaria rzeczoznawcy majątkowego
Kancelaria rzeczoznawcy majątkowegoKancelaria rzeczoznawcy majątkowego Kancelaria rzeczoznawcy majątkowego

Kancelaria rzeczoznawcy majątkowego

Informacje o działalności

Podstawowym celem działalności Kancelarii jest obsługa podmiotów gospodarczych dla celów przekształceń własnościowych, doradztwa inwestycyjnego i wycen majątkowych. Świadczymy także usługi na rzecz osób fizycznych.

Oferta szczegółowa:

  • Wyceny nieruchomości, składników budowlanych i środków trwałych - w tym także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem - w celu sprzedaży, wniesienia w formie aportów rzeczowych do spółek, zabezpieczenia kredytu bankowego i wszelkich innych.
  • Wyceny przedsiębiorstw i wydzielonych części przedsiębiorstw, dla różnych celów - w szczególności dla przekształceń własnościowych i sprzedaży.
  • Określania wartości nieruchomości i praw majątkowych dla osób fizycznych i prawnych, banków, przedsiębiorstw, urzędów gmin, miast i innych jednostek organizacyjnych.
  • Doradztwo w zakresie celowości zakupów i zbycia nieruchomości, celowości i sposobu dokonania zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach, oraz we wszystkich problemach prawnych związanych z nieruchomościami.
  • Wszelkie prace związane z ustanawianiem samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w oparciu o własną inwentaryzację.
  • Weryfikacje składników majątkowych firm i przedsiębiorstw według kryteriów rynkowych w celu ustalenia wiarygodności kredytobiorcy.
  • Opracowania dla ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.
  • Regulacje stanu prawnego nieruchomości.
  • Ekspertyzy techniczne, analizy techniczno - ekonomiczne trwałości budynków i budowli.
  • Usługi projektowania architektoniczno - budowlanego oraz nadzoru, kosztorysy, inwentaryzacje budowlane.

Posiadamy bogatą, własną bazę danych.

Mgr inż. Iwona Kalka jest Rzeczoznawcą Majątkowym, oraz członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach. Posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej. Stale poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w seminariach, sympozjach i szkoleniach. Współpracuje ze specjalistami różnych branż, w szczególności z biegłymi księgowymi i ekonomistami, specjalistami w zakresie rolnictwa i leśnictwa.

 

 

POLECAMY:
   
o nas | rzeczoznawca majątkowy | biuro projektowe | nieruchomości | kontakt

   
        Projekt i Administracja: Whizz.pl