Zrembud

Analiza chłonności nieruchomości

Analiza chłonności nieruchomości pozwala na racjonalne wykorzystanie terenu inwestycyjnego. Polecamy jej wykonanie przed zakupem nieruchomości lub przed rozpoczęciem prac projektowych, a także sprzedającym nieruchomość. Analiza chłonności ukierunkowuje prace projektowe, bada zagadnienia prawne związane z inwestycją, dokumenty planistyczne, warunki techniczne i uwarunkowania lokalizacyjne. Rzetelnie przeprowadzona analiza pozwala na pełne  wykorzystanie możliwości jakie daje nieruchomość. Informuje także o ograniczeniach i ryzyku związanym z planowaną inwestycją. Inwestor świadomy zalet i zagrożeń jakie niesie ze sobą dana nieruchomość może ocenić realne rentowność danego przedsięwzięcia.

Zakres analizy jest ustalany indywidualnie do potrzeb Inwestora:

  • analiza lokalizacji, sąsiedztwa, możliwości skomunikowania, określenie potrzebnych dokumentów dot. przyszłej i istniejącej infrastruktury technicznej, kolizji sieci
  • analizy uwarunkowań wg MPZT lub WZiZT
  • analiza nasłonecznienia
  • analiza warunków gruntowych
  • analiza dostępności mediów

Na tej podstawie można określić PUM / GLA, wykonać projekt zagospodarowania terenu i schematycznie przedstawić możliwości jakie daje nam badany teren. Na życzenie klienta opracowujemy wizualizacje zagospodarowania, rzuty koncepcyjne budynków z zaznaczeniem poszczególnych lokali mieszkalnych lub usługowych.

Analiza chłonności nieruchomości